Mobil solfangst

2013-04-10 13.33.22

I dag kjørte vi den mobile solfangeren og stilte den opp mot sola. Det kalde tappevannet fylte tanken med temperert vann. Nå skal det monteres solcellepanel og en liten 12 V pumpe, så får vi se hvordan 1 kvm solfanger varmer opp og vedlikeholder 200 L vann. Tank og solfanger er montert på europall og kjøres ut og inn etter behov.

Med denne håper vi på enda mer interesse for solenergi, og økt forståelse av virkemåte.

 

 

2013-04-18 09.56.37

Nå er det montert et 6W solcellepanel, 12 V batteri, spenningsregulator og 12 V pumpe. Den lille pumpen er mer enn kraftig nok til å sirkulere vannet gjennom solfangeren. Det gjenstår å isolere kassen og strupe gjennomstrømmingen nok til at vannet tar opp varmen fra solfangeren.

Og så en skikkelig SOL-dag da!

 

2013-04-16 14.00.19

Framtidas rørleggere må ha kunnskap om solvarme!

innspillØkt bruk av solvarme i Norge kan gi spennende muligheter for VVS-bransjen i landet. VVS-installatøren er den naturlige ssamarbeidspartner i solvarmeprosjekter for installasjon, igangkjøring og service. Vi ser at etterspørselen øker, og solenergikompetanse blant rørleggere vil være et konkurransefortrinn når bygningsindustrien for alvor tar solenergi i bruk. Jeg oppfordrer derfor bransjen til å forberede seg for økt etterspørsel etter solvarme.

Åse Lekang Sørensen
Generalsekretær i Norsk Solenergiforening

Denne oppfordringen avslutter Åse Lekang Sørensen sitt innspill i bladet VVS-aktuelt. Hun beskriver en økende interesse for solvarme i Norge, og at nye energikrav i bygninger bidrar til dette. / VVS aktuelt

  • Solenergi blir viktig for å oppnå passivhusnivå på nye bygg fra år 2015 og enda viktigere for å oppnå
  • nullenerginivå fra 2020.
  • TEK10 krever at minimum 40% av byggets varmebehov skal dekkes av andre energikilder enn direktevirkende strøm (vannkraft) og fossilt brensel.

Håper at vår solvarmesatsing kan bidra til økt forståelse for at solvarme blir en viktig del av energiforsyningen framover. Og ikke minst ved at framtidas rørleggere og andre bygningsarbeidere har fått en forsmak på solvarmeproduksjon ved selv å delta i bygging av solfangere, testing og drift av disse.

Solfanger mangler SOL!

Nå er alt på plass og vi vil ha MER SOL!
Vi har sett at pumpen starter og stopper automatisk, og vi har sett at det skal ikke mye sol til før det produseres varme. På en solrik dag ser vi at temperaturen lett kommer opp i 80 grader.

Systembilde

Systembilde solfangeranlegg

 

 

Her kan temperaturutviklingen følges i sanntid.

 

 

 

 

 

 

En bildeserie oppsummerer arbeidet med solfanger og det tekniske anlegget:

Nå blir det endelig SOLVARME dager på Tiller!

I dag ble de siste rørene lagt, anlegget fylt med vann og testkjørt. Det var ikke veldig mye sol men vi så at det virket. Nå gjestår en del arbeid med å plassere temperaturfølere for å kunne styre automatisk start og stopp av pumpe, samt logge temperaturer.

1904201202019042012019

De tre solfangerne som Vg1 fordypning rørfag har laget er satt sammen til en enhet. Det samlede arealet er 3,4 kvadratmeter og rørsløyfen er tilsammen 25 meter. Den er plassert rett mot sør med en vinkel på 54 grader, som skal være det optimale for Midt-Norge.

Solfanger / Vannbåren varme

Solfangere klargjort på taket

1004201201210042012014

10042012013Stativet til solfangerne er laget av Vg2 Byggteknikk. Elevene bidro til at dette ble heist opp på taket. Nå gjenstår det siste arbeidet med rør og isolasjon på taket.

 

 

 

 

Solfangerne er klar for å monteres på taket, og varmeanlegget er koblet ferdig.
3 egenproduserte solfangere og et fabrikkprodusert. Bereder tilknyttet tilleggsvarme fra skolens varmeanlegg. Produserer varmt vann til forbruk, gulvvarme, radiator og vann/luft kollektor.

150220121383_crop150220121384_crop

Solfanger_wee150220121385

IMG_1952DSCF0011

IMG_1950

IMG_1947IMG_1944