Solvarme – Energi for framtiden

I naturfag for Vg1er et av punktene i læreplanen Energi for framtiden. Mange klasser har nå vært innom verkstedet for å se på solfangere. De får litt informasjon om oppbygging og virkemåte for solfangere, om vannbåren varme, om passivhus og om framtidas krav om å redusere energiforbruket.

Hyggelig at så mange viser interesse for det vi driver med.