Passivhus

Passivhus er hus med en spesiell konstruksjon som gir et vesentlig lavere energibehov enn dagens standard. Konseptet er utviklet i Tyskland, der det også er utarbeidet kriterier for sertifisering av passivhus og passivhusutbyggere. Passivhus har et energibehov som er ca. 25% av normen for tradisjonelle boliger. Energibehovet reduseres gjennom passive tiltak som ekstra varmeisolasjon, ekstra god tetthet, gode vinduer, utnytting av solenergi og varmegjenvinning.

EU med skjerpede energikrav til sine medlemsland

Europakommisjonen foreslo i juni en rekke tiltak som skal øke energieffektiviteten i EU. Det nye direktivforslaget innebærer  blant annet en juridisk forpliktelse om å innføre energispareordninger i alle medlemsland. Forslaget er et ledd i strategien for å oppnå EUs mål om 20 prosent energieffektivisering innen 2020.

Pressemeldingen
Filmer om passivhus og lavenergihus: http://www.lavenergiboliger.tv/